Eerste hulp bij bosongelukken ….

Als er met iemand van de hardlopers/sters (hierna hl.) of trainer iets, zou gebeuren tijdens een training in het bos of ergens, waar een ambulance niet makkelijk kan komen, dan is de hele groep nodig om een en ander in goede banen te leiden.
De trainer heeft een mobile telefoon, bij zich, waarmee het alarmnummer 112 gebeld kan worden.

Er kunnen heel uiteenlopende blessures ontstaan, waaronder een hartstilstand.
Een aantal lopers binnen onze groep, waaronder de trainer, kunnen reanimeren.
Het is de bedoeling dat niet alleen de trainer belast wordt, met de verzorging van de geblesseerde hl., maar dat er onderling samengewerkt wordt.
Indien het zo is, dat er een ambulance moet komen, dient er een afspraak gemaakt te worden, waar de ambulance opgevangen wordt, waarna er een lint van hl. wordt gevormd, om de ambulance verder te leiden tot zo ver mogelijk, naar het punt, waar de hulp nodig is.
Stel dat de trainer de reanimatie op zich neemt, dan is het nodig dat iemand van de hl. in dit soort gevallen de leiding moet nemen om een en ander verder in goede banen te leiden.
Er kan daarvoor niet, voor vast, 1 persoon aangewezen worden, omdat de hl. de vrijheid hebben, om niet altijd aanwezig te zijn.
Het is op dat moment echter wel belangrijk, dat er geen discussies ontstaan, maar dat er gehandeld wordt.